Ulusoy

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme Firmamız ile Firmamız web sitesi üye si (ÜYE olarak adlandırılacaktır.) arasında düzenlenmiştir.

1 - ÜYELİK SİSTEMİNİN TANIMI
Firmamız sözleşmeyi onaylayan üyelerine web sitemiz hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmesini sağlar Bunlara; seyahatler için puan toplama, üyenin yaptığı bilet işlemlerinin üye tarafından takip edilebilmesi vs. imkânları örnek olarak gösterilebilir. Firmamız Üyelik sisteminin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır.

2 - ÜYELİK SİSTEMİNİN GİZLİLİK İLKESİ
Üyelik sistemi ile beraber kullanıcı kendisinin belirleyebileceği bir “Kullanıcı adı” ve “Şifre” ye sahip olur. “Kullanıcı Adı” her üye için farklıdır. “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. “Şifre” nin gizliliğinin sağlanması kullanıcının sorumluluğundadır. Firmamız kullanıcı ya ait bilgileri (E-mail adresi, adres, telefon vb.) 3. kişi ve kurumlara çeşitli kampanya, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere verebilir.

3 – İŞLEMLERİN YAPILMASI
Üyelik bölümünden giriş yapılarak üye daha fazla seçeneğe ve avantaja kavuşabilir. Bu seçenek ve avantajlar Firmamız Web Sitesi üzerinden bildirilecektir.

4 – ÜYE’ NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Üye, Üyelik formunda doldurduğu alanlardaki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Bilginin hatalı ve noksan olduğu durumlarda doğacak aksaklıklardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.
b) Üye, Firmamız Web Sitesi üzerinde ki servislerin ve yazılımların telif hakkının ipektr.com a ait olduğunu bilmelidir. Üye, Firmamız Web sitesi üzerinde ki hiç bir bilgiyi 3. şahıslar ile paylaşamaz.
c) Üyenin kullanıcı adı ve şifresini başka kişilerin kullanması tamamen üyenin sorumluluğu altındadır.
d) Üye şifresi ile yapılan işlemlerin sorumluluğu Üyenin kendisine aittir.
e) Üye sitedeki işlemlerin bitiminden sonra çıkış yapmak zorundadır.

5 – GRUP ÜYELİKLERİ
Grup üyelikleri kapsamında en az 100 (yüz) kişi ve üzeri gruplar (Kamu kurum ve kuruluşları, dernek, federasyon, sivil toplum örgütleri, okul, aynı işyeri çalışanları) için Grup Üyelik düzenlenebilir. Grup üyelik’ e sahip kuruluş kendi üyelik kodu ile yaptığı işlemlerde ek avantajlar sağlayabilir. Grup üyelik için belirlenen şartları getiremeyen üyelerin üyelikleri Firmamız tarafından tek taraflı fesih edilir.

6 – ÜYELERE ÖZEL UYGULAMALAR
Firmamız, üyelere özel uygulamalar düzenleyebilir.
Hediye Puan Toplama
a) Web sitemiz üzerinden alınan biletler ile yapılan seyahatler bazında üye’ ye puan verilir. Bu puanın oranı günün şartlarına, sefere vs. göre değişebilir ve ya puan hiç verilmeyebilir. Biletin web sitesi üzerinden alındıktan sonra sefer bilgilerinde değişiklik yapılması durumunda da puan verilmez.
b) Üyenin web Sitesi üzerinden aldığı puan, 12 ay boyunca kullanılabilir.
c) Üye kullanmadığı, ücretsiz veya hediye olarak aldığı biletlerden dolayı puan kazanamaz.
d) Puanlar seyahate veya Taşıyıcı Firma’nın belirlediği özel promosyonlara çevrilebilir. Bu özel promosyonların tabi olacağı vergi ve harçlar üye ye aittir.
e) Üye puanlarının doğru olarak kaydedilebilmesi için web sitesi üzerinden üye girişi yapılarak işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu şekilde yapılmayan işlemler için puan kazanılamaz.
f) Üye hediye puan uygulaması sadece yurtiçi seyahatlerini kapsar.
g) Firmamız üyenin puana hak kazanıp kazanmadığını tek taraflı olarak belirleme hakkını saklı tutar. Tutarsızlık durumda firmamızın kayıtları esas alınır.
h) Firmamız Hediye Puan uygulamasını yapıp yapmamakta serbesttir.
i) Firmamız ücretsiz seyahati yasal kuralları da göz önünde bulundurarak istediği sefer için uygulamakta serbesttir.
j) Kazanılan hediye biletin iadesi ya da nakde çevrilmesi mümkün değildir.

7 – Firmamız’a VERİLEN YETKİLER
Taşıyıcı Firma gerektiği takdirde web sitesinin çalışmasını askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bu durumdan dolayı Firmamız üyelerine ve üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

8 – FESİH
Taşıyıcı Firma dilediği zaman bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

9 – UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İş bu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafın hal yeri kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

10 – YÜRÜRLÜLÜK
Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “Üyelik Sözleşmesini Okudum ve Kabul Ediyorum” alanını onaylayıp Gönder butonuna bastıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.